Vitajte

na stránke spoločnosti Tross, plus s.r.o., ktorá sa zaoberá výkonom strážnej služby, vlastní školiace stredisko pre získanie preukazu odbornej spôsobilosti pracovníka súkromnej bezpečnostnej služby pre výkon služby, stavebná činnosť, upratovanie kancelárskych priestorov a čistiace práce a iné v zmysle schváleného predmetu činnosti obchodným registrom. Spoločnosť je vlastníkom licencie a to pre výkon strážnej služby a odbornej prípravy a poradenstva ako aj akreditácie pre uvedenú činnosť.

Bisnode Tross certifikat solventnych firiem
Bisnode Tross certifikat solventnych firiem
Bisnode Tross certifikat solventnych firiem
Bisnode Tross certifikat solventnych firiem
AA hodnotenie vysokej dôveryhodnosti
hodnotenie povesti

História

2015

Spoločnosť Tross, plus po transformácií v roku 2015 svoju podnikateľskú činnosť tak ako je uvedené vykonáva teritoriálne na celom území Slovenka, pričom so svojou podnikateľskou činnosťou má dvadsaťročné skúsenosti.

1997

Do dnešnej podoby sa dostala v roku 1997 po schválení Zákona o bezpečnostných službách pričom táto jej podoba pretrváva až dodnes. Nakoľko zákon vymedzil činnosť bezpečnostných služieb, gro podnikania zostala ochrana osôb a majetku, školiace stredisko súkromnej bezpečnostnej služby, prevoz cenín.

1993

Neskôr v roku 1993 sa pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným.

1990

Predchodcom spoločnosti Tross, plus s.r.o. bola obchodná spoločnosť ARKO s.r.o. od roku 1990, kedy bola založená ako obchodná spoločnosť s činnosťou ochrany majetku, bezpečnosť pri práci, hasiace prístroje, školenia.

Kontakt

 • Tross, plus s.r.o.

  Centrum 27/32
  017 01 Považská Bystrica

  IČO: 48212962
  IČ DPH: SK2120099366
  GPS: 49.117731, 18.450873

  Pracovné hodiny:
  7:00 - 15:00 hod, pondelok až piatok.

 • JUDr. Štefan Mišáni

  konateľ spoločnosti

  tel./fax: +421 42 4322809
  mob.: 0905 626 836
  mob.: 0905 802 510
  e-mail: trossplus@trossplus.sk

Kurzy SBS

Školiace zariadenie súkromnej bezpečnosti spoločnosti Tross, plus s.r.o, pôsobí na základe udelenia licencie na vykonávanie odbornej prípravy a poradenstva Krajským riaditeľstvom PZ v Trenčíne číslo: POP 000175 a na základe rozhodnutia MV SR, číslo rozhodnutia o akreditácii: AKR-8-012-2017

Dátum kurzu 07. 03. 2022

Poskytované služby akreditovanou osobou:

Odborná príprava k získaniu preukazu odbornej spôsobilosti pre prácu v bezpečnostných službách:

 • odborná príprava pre získanie preukazu typu „S“,
 • odborná príprava pre získanie preukazu typu „P“.

V prípade Vášho záujmu postupujte nasledovne:

Žiadosť (prihlášku) o zaradenie do odbornej prípravy si môžete stiahnuť tu: prihláška

Podanie prihlášky:

 1. e-mailom na adresu tross@tross.sk, trossplus@trossplus.sk
 2. osobne ne adresu Tross, plus s.r.o., Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica

K prihláške je potrebné pripojiť ODPIS registra trestov a čestné vyhlásenie. Čestné vyhlásenie si môžete stiahnuť tu: čestné vyhlásenie

Cenník platný od 2017:

 1. Odborná príprava k získaniu preukazu odbornej spôsobilosti typu „S“ (78 hod.):
  • poplatok za odbornú prípravu 145,- €,
  • 16,50 € za vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti pre MVSR
  • 16,50 € v kolkoch za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti
 2. Odborná príprava k získaniu preukazu odbornej spôsobilosti typu „P“ (100 hod.):
  • poplatok sa odbornú prípravu v sume 210,- €,
  • 49,50 € za vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti pre MVSR
  • 16,50 € v kolkoch za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti

Absolventom kurzu poskytujeme odbornú literatúru potrebnú pre prípravu na záverečnú skúšku.

SBS

SBS ponúka nasledovný výkon činnosti

 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
 • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
 • ochrana osoby,
 • ochrana majetku a osoby pri preprave,
 • ochrana prepravy majetku a osoby,
 • zabezpečenie poriadku na mieste zhromažďovania osôb,
 • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta,
 • vypracovanie plánu ochrany,
 • prevoz cenín a finančných prostriedkov,
 • prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva,
 • príprava na výkon strážnej služby,
 • príprava na výkon detektívnej služby,
 • poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby,
 • poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní detektívnej služby

Čistiace a upratovacie služby

 • pravidelné a jednorázové upratovanie kancelárií na základe objednávky,
 • upratovanie kancelárií spojených s dodávaním čistiacich prostriedkov, hygienického a spotrebného materiálu ,
 • doplnkové činnosti ako umývanie okien, hĺbkové čistenie, tepovanie,
 • upratovacie a čistiace služby pre firemné prevádzky a iné.

Cenovú ponuka vygenerujeme na základe objednávky.

Stavebné práce

stierky, omietky, fasády, murárske práce, obklady, dlažby, stavby na kľúč

Pracovná ponuka

Voľné pracovné miesta v spoločnosti Tross, plus s.r.o.

Ak máte záujem zaradiť sa do našej databázy uchádzačov pre súčasné alebo budúce pracovné príležitosti,
môžete nás kontaktovať mailom prípadne telefonicky.